Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 


RODO

Szanowni Państwo !

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informuję o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Agrocentrum sp. z o.o.
z siedzibą w Olszowej (47 – 400), Księży Las 1, KRS 0000107355

Możecie się Państwo skontaktować się z Administratorem osobiście w siedzibie spółki, pisząc na adres: rodo@agrocentrum.net lub telefonując pod numer: +48 77 4056800.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

Agrocentrum sp. z o.o. gromadzi Państwa dane w celu prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych i zawierania umów sprzedaży bądź dostawy produktów znajdujących się w ofercie handlowej Spółki, dla celów statystycznych mierzących dane ekonomiczne, do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach Spółki oraz w celach marketingowych oferowanych produktów i usług; w wyjątkowych przypadkach dane mogą być przetwarzane do cellów ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem.

Odbiorca danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych będą wyłącznie przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa itp.) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora informatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Przechowywanie danych osobowych


Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, to jest przez czas trwania negocjacji handlowych, a w przypadku zawarcia umowy przez czas wykonywania umowy, a także przez czas, w którym Spółka jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży przez przepisy prawa podatkowego. Do ceków marketingu oferowanych produktów i usług Spółka będzie przetwarzała Państwa dane osobowe przez okres 3 lat od dnia realizacji ostatniego zamówienia.

Prawa osób, których dane dotyczą


Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
  • żądania ich sprostowania;
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora bądź pisząc na wskazany wyżej adres.
Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Spółkę.

Inne podstawy przetwarzania danych osobowych


Przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO, to jest na podstawie zgody osób, których dane dotyczą. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy z Państwem lub do podjęcia działań, których Państwo żądacie (wystawienie imiennego dokumentu sprzedaży/wykonania usługi, wysyłki towarów – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).


Aktualności

Katalog nasion - wiosna 2021
Katalog

 

 
Olszowa, ul. Księży Las 1, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. + 48 77 405 68 00 - 20, fax + 48 77 405 68 88
e-mail: sekretariat@agrocentrum.net

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS